A A A
年度盛事
年度盛事时间表 2022年
当前盛事
运动项目
建造业乒乓球比赛2022
2022-08-14 至 2022-08-21
运动项目
建造业开心跑2022
2022-12-01 至 2022-12-31
运动项目
建造业草地足球联赛盃2022
2022-09-01 至 2023-01-31
运动项目
建造业运动会暨慈善同乐日2022
2022-10-16 至 2022-10-16
运动项目
建造业五人足球赛暨嘉年华2022
2022-12-04 至 2022-12-04
义工服务
建造业义工嘉许礼暨鲁班服务月2022
2022-05-01 至 2022-08-31
运动项目
建造业议会鲁班盃龙舟竞赛2022
2022-10-23 至 2022-10-23
运动项目
建造业篮球联赛2022
2022-05-31 至 2022-09-18